Közgyűlés

 

2024. ÉVI KÖZGYŰLÉS

Meghívó - 2024. március 08-i Beszámoló egyúttal Tisztújító közgyűlésre

Helyszín: KIMBA (1213 Budapest, Hollanid út 8.)

Regisztráció: 09:00-tól

A Közgyűlésen az MBSZ minden állandó tagsági jogviszonnyal rendelkező tagszervezete érvényesítheti szavazati jogát.

Szavazásra jogosult az az egyesületi képviselő vagy meghatalmazottja, aki mandátuma érvényességét bizonyítja!

 

Meghatalmazás - letötés (Közgyűlésen az egyesületet meghatalmazottként képviselő részére)

30 napnál nem régebbi (legkorábban 2024. február 07-ei keltezésű) cégbírósági kivonat bemutatása kötelező!

___________________________________________________________________________________________________________

 

2023. ÉVI KÖZGYŰLÉS

Meghívó - 2023. május 19-i Beszámoló Közgyűlésre

Helyszín: Magyar Sport Háza I. emeleti Konferenciaterem (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

 Változtatás, a napirendet kiegészítik:

- KIMBA eddigi tevékenységéről szóló beszámolójával;

Ügyrendi határozat: a közgyűlés a kiegészítést elfogadta.

- a Könyvvizsgáló újraválasztásával;

Ügyrendi határozat: a közgyűlés a kiegészítést elfogadta.

- alapszabály módosításával a Hajdú Bihar Megyei Birkózó Szövetség kérelme alapján.

Ügyrendi határozat: a közgyűlés a kiegészítést elfogadta.

 

Dokumentumok:

Jegyzőkönyv 2023.05.19-ei beszámoló közgyűlésről

Javaslat az MBSZ 2023. évi Közgyűlése munkabizottságainak személyi összetételére

Változtatás: Péteri László helyett Farkas Tibor

Ügyrendi határozat: A közgyűlés a munkabizottságokra tett javaslatot a módosítással együtt elfogadta.

 

1/2023. (V. 19.) közgyűlési határozat: az MBSZ elnökének és a szövetség bizottságainak beszámolóit a Közgyűlés egyhangúan elfogadta.

Szövetség ELNÖKÉNEK és BIZOTTSÁGAINAK beszámolója a 2022. évi tevékenységükről

 

2/2023. (V. 19.) közgyűlési határozat: a szövetség gazdálkodásáról szóló beszámolót, a 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolót és a 2022. évi közhasznúsági mellékletet a Közgyűlés egyhangúan elfogadta.

A Szövetség gazdálkodásáról szóló beszámoló:

Tényleges kiadások 2022

Tényleges bevételek 2022

A 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámoló és a 2022. évi közhasznúsági melléklet

A Könyvvizsgálói jelentés

A Felügyelő Bizottság beszámolója

 

3/2023. (V. 19.) közgyűlési határozat: A közgyűlés elfogadja a KIMBA eddigi tevékenységéről szóló beszámolóját, és a beszámoló alapján kinyilvánítja egyetértését azzal, hogy a birkózás sportágban a KIMBA működjön továbbra is egyedüli államilag elismert sportakadémiaként a sportakadémiákról szóló 303/2019(XII.12.) kormányrendelet alapján.

KIMBA tevékenységéről szóló beszámoló

 

4/2023. (V. 19.) közgyűlési határozat: a Közgyűlés a szövetség 2023. évi szakmai tervét és programjait egyhangúan elfogadta.

A Szövetség 2023. évi programjainak szakmai terve

 

5/2023. (V. 19.) közgyűlési határozat: a 2023. évi költségvetést és pénzügyi tervet a Közgyűlés egyhangúan elfogadta.

A Szövetség 2023. évi költségvetésének pénzügyi terve:

Bevételek

Kiadások

 

6/2023. (V. 19.) közgyűlési határozat: a közgyűlés az előterjesztés szerinti módosítást egyhangúan elfogadta.

Alapszabály módosítás

 

7/2023. (V. 19.) közgyűlési határozat: a közgyűlés módosítja az alapszabályt akként, hogy annak 18. § 2./ β) pont nyolcadik bekezdéséből törli a Hajdú-Bihar Megyei Birkózó Szövetséget, és ezzel egyidejűleg felveszi a 18. § 2./ α) pont második bekezdésébe, mint jogi személyiséggel rendelkező területi szakszövetséget.

 

8/2023. (V. 19.) közgyűlési határozat: a közgyűlés az MBSZ állandó könyvvizsgálójának újra megválasztja a Lauf Audit Kft-t (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor u. 7. I/5.; kamarai bejegyzési száma: 000970) a 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időre.

 

Kapcsolódó dokumentumok szavazati joggal rendelkező egyesületek részére:

Meghatalmazás - letöltés (Közgyűlésen az egyesületet meghatalmazottként képviselő részére)

30 napnál nem régebbi (legkorábban 2023. április 19-ei keltezésű) cégbírósági kivonat bemutatása kötelező!

 

 

2022. ÉVI KÖZGYŰLÉS

Meghívó - 2022. május 20-i Beszámoló Közgyűlésre

Helyszín: Magyar Sport Háza I. emeleti Konferenciaterem (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

Ügyrendi határozat: a Közgyűlés egyhangúan elfogadta a napirendet a meghívónak megfelelően.

 

Dokumentumok:

Jegyzőkönyv 2022. 05. 20-ai beszámoló közgyűlésről

Javaslat az MBSZ 2022. évi Közgyűlése munkabizottságainak személyi összetételére

Ügyrendi határozat: a Közgyűlés a fenti személyeket és munkabizottságokat egyhangúan megszavazta.

 

1/2022. (V. 20.) számú közgyűlési határozat: az MBSZ elnökének és a szövetség bizottságainak beszámolóit a Közgyűlés egyhangúan elfogadta.

A Szövetség ELNÖKÉNEK és BIZOTTSÁGAINAK beszámolója a 2021. évi tevékenységükről

 

2/2022. (V. 20.) számú közgyűlési határozat: a szövetség gazdálkodásáról szóló beszámolót, a 2021. évi, számviteli törvény szerinti beszámolót és a 2021. évi közhasznúsági mellékletet a Közgyűlés egyhangúan elfogadta.

A Szövetség gazdálkodásáról szóló beszámoló, a 2021. évi közhasznúsági jelentése

Könyvvizsgálói jelentés ismertetése

A Felügyelő Bizottság beszámolója

 

3/2022. (V. 20.) számú közgyűlési határozat: a Közgyűlés a szövetség 2022. évi szakmai tervét és programjait egyhangúan elfogadta.

2022. évi szakmai terv

 

4/2022. (V.20.) számú közgyűlési határozat: a 2022. évi költségvetést és pénzügyi tervet a Közgyűlés egyhangúan elfogadta.

Bevételek

Kiadások

 

5/2022. (V. 20.) számú közgyűlési határozat: a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjaira tett javaslatot elfogadta és elnökének Szőke-Tóth Mihályt, tagjainak pedig Bender Alajost és Felkainé dr. Klinghammer Júliát választotta meg 2024. május 20-áig.

 

6/2022. (V. 20.) számú közgyűlési határozat: a Közgyűlés az Elnökség 3 új tagjaira tett javaslatot elfogadta, mely értelmében Lőrincz Tamás, Sastin Marianna és Szinay Attila az Elnökség új tagjai 2024. május 20-áig.

 

Kapcsolódó dokumentumok szavazati joggal rendelkező egyesületek részére:

Meghatalmazás - letöltés (Közgyűlésen az egyesületet meghatalmazottként képviselő részére)

30 napnál nem régebbi (legkorábban 2022. április 20-ai keltezésű) cégbírósági kivonat bemutatása kötelező!

 

 

2021. ÉVI KÖZGYŰLÉS

Meghívó - 2021. május 28-i beszámoló közgyűlésre

MBSZ Közgyűlés levélszavazás 2021.05.31.

MBSZ 2021 Közgyűlés szavazás eredménye és a hozott határozatok

MBSZ 2021 Közgyűlés szavazatok összesítése

 

Dokumentumok:

  1. Javaslat az MBSZ 2021. évi közgyűlése munkabizottságainak személyi összetételére
  2. A Szövetség ELNÖKÉNEK és BIZOTTSÁGAINAK beszámolója a 2020. évi tevékenységükről
  3. A Szövetség gazdálkodásról szóló beszámolója, a 2020. évi közhasznúsági jelentése
  4. Független könyvvizsgálói jelentés
  5. A felügyelő bizottság beszámolója
  6. 2021. évi szakmai terv
  7. 2021. évi Költségvetés alap terve
  8. Alapszabály módosítás

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Adatközlő lap - letöltés (egyesületek részére, visszaküldésre)!

Meghatalmazás - letöltés (Közgyűlésen az egyesületet meghatalmazottként képviselő részére)

 

Járványügyi intézkedések a Közgyűlésen: a hatályos jogszabályok szerint!

 

2020. ÉVI KÖZGYŰLÉS

Meghívó - 2020. szeptember 18-i beszámoló közgyűlésre - !!! IDŐPONT VÁLTOZÁS !!!

Dokumentumok:

Kitöltendő: 

  1. Meghatalmazás (csak aki meghatalmazottként vesz részt)  - Közgyűlésen regisztrációkor átnyújtandó
  2. Adatközlő lap tagszervezetek részére (minden tagszervezet)

Kapcsolódó dokumentumok:

 

2019. ÉVI BESZÁMOLÓ ÉS TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS

Meghívó - 2019. május 31.-i beszámoló és tisztújító közgyűésre


2019. ÉVI RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS

Meghívó - 2019. március 29.-i rendkívüli közgyűlésre


2018. ÉVI KÖZGYŰLÉS

Közgyűlési meghívó - 2018. május 25.

 

2017. ÉVI RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS

Közgyűlési meghívó - 2017. október 6.

 

2017. ÉVI KÖZGYÜLÉS

Közgyűlési meghívó - 2017. május 27.

 

2016. ÉVI KÖZGYŰLÉS

​Közgyűlési meghívó 2016. április 01.

2015. ÉVI KÖZGYŰLÉSEK